Mange tror advokater er dyre, konservative og sort/hvide

Hvad tror du?

ERHVERV

PRIVAT

Hvis du vil klage:

I tilfælde af klage/tvist over det arbejde/den tjenesteydelse, som mine kunder modtager fra mig, kan der rettes henvendelse til:
Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Tlf. 33 96 97 98, E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk